Радио Сврљиг

Датум последње измене:   08.02.2013

Број дозволе: 419/2009-1
Пун назив емитера: Предузеће за радио и телевизијске активности РТВ Сврљиг Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сврљиг
Mатични број: 20299070
ПИБ: 105041567
Адреса: Радетова бр. 2/3
Место: Сврљиг
Телефон: 018/821-007
063/762-40-33
Факс: 018/824-242
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Рацо Ментовић
Главни и одговорни уредник: Рацо Ментовић
Власничка структура: 1. Ана Ментовић, Сврљиг - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009. до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 47 - Сврљиг, фреквенција 102,9МHz