РАДИО АНТЕНА 101,6

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 420/2009-4
Пун назив емитера: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАДИО-АНТЕНА, ВРШАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АНТЕНА 101,6
Mатични број: 21037656
ПИБ: 108629677
Адреса: Сремска 58а, Вршац (адреса студија Радничка 19, Бор)
Место: Вршац
Телефон: 063/810-3228
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Гордана Радаков
Главни и одговорни уредник: Милан Царић
Власничка структура: 1. Гордана Радаков, Вршац - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 71/Бор-Стрелиште, фреквенција 101,6 MHz