Радио Бисер плус

Датум последње измене:   10.07.2009

Број дозволе: 421/2009
Пун назив емитера: Радио Бисер Д.О.О. привредно друштво за саобраћај, трговину, издаваштво и радио телевизијске активности
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бисер плус
Mатични број: 06643043
ПИБ: 100440764
Адреса: Косте Абрашевића 30
Место: Пожаревац
Телефон: 012/221-225
012/542-727
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Милановић
Главни и одговорни уредник: Горан Милановић
Власничка структура: 1. Горан Милановић - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 135 - Мало Црниће, фреквенција 92,6 МХз