Радио Четири

Датум последње измене:   10.07.2009

Број дозволе: 423/2009
Пун назив емитера: Удружење грађана Форма плус
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Четири
Mатични број: 17689304
ПИБ: 105384987
Адреса: Рајка Тадића 2
Место: Бајина Башта
Телефон: 031/862-730
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Спасојевић
Главни и одговорни уредник: Зоран Спасојевић
Власничка структура: 1. Зоран Спасојевић
2. Марија Југовић
3. Биљана Спасојевић
4. Милан Спасојевић
5. Бобан Југовић
6. Зоран Ивановић
7. Рада Ивановић
8. Павле Јелисавчић
9. Јелена Јелисавчић
10. Ана Јовановић
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 167 - Бајина Башта, фреквенција 92,5 МХз