Радио Лав плус

Датум последње измене:   21.02.2011

Број дозволе: 424/2009-1
Пун назив емитера: Предузеће Конзум Лав Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Лав плус
Mатични број: 17448129
ПИБ: 102157698
Адреса: Љубе Стојановића 3
Место: Ужице
Телефон: 031/510-080
Факс: 031/510-480
Email адреса:
Сајт: http://www.tvlav.rs
Одговорно лице за заступање: Ранко Станковић
Главни и одговорни уредник: Ранко Станковић
Власничка структура: 1. Вујића Зарић - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 168 - Чејатина-Градина, фреквенција 88,7 МХз