Радио Кис

Датум последње измене:   19.09.2011

Број дозволе: 425/2009-2
Пун назив емитера: Привредно друштво за производњу, промет и услуге Делфин маркетинг Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Кис
Mатични број: 17577972
ПИБ: 103426443
Адреса: Војвођанска бб
Место: Партизанске воде - Златибор
Телефон: 064/8270-124
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.delfinmarketing.rs
Одговорно лице за заступање: Маријана Костић
Главни и одговорни уредник: Маријана Костић
Власничка структура: 1. Зоран Ристановић - 100%
Рок важења дозволе: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 177 - Партизанске воде, фреквенција 93,4 МХз