Бум Бум радио

Датум последње измене:   21.08.2009

Број дозволе: 427/2009
Пун назив емитера: Бум Бум 2007 Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Бум Бум радио
Mатични број: 20241403
ПИБ: 10485802
Адреса: Милентија Поповића 24а/5
Место: Београд
Телефон: 064/1212-142
011/3130-260
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Самарџић
Главни и одговорни уредник: Светлана Богдановић Дејан Микловић
Власничка структура: 1. Горан Самарџић - 33,33%
2. Светлана Богдановић - 33%
3. Дејан Микловић - 33%
Рок важења дозволе: од 21.08.2009. до 21.08.2017.године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програмаПодручје општина / Делови општина Нови Београд, Савски венац, Чукарица и Стари град
Ознаке мреже / Локација предајника: Бгр 33 - Београд-Кошутњак, фреквенција 89,4 МHz