TV Belle amie

Датум последње измене:   17.12.2007

Број дозволе: 34/2007
Пун назив емитера: РТВ Belle Amie Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: TV Belle amie
Mатични број: 07415117
ПИБ: 100618053
Адреса: Трг Краља Милана 6-8
Место: Ниш
Телефон: 018/257-123
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.belleamie.rs
Одговорно лице за заступање: Видосав Радомировић
Главни и одговорни уредник: Видосав Радомировић
Власничка структура: 1. Видосав Радомировић, Ниш - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 002 - Лесковац, канал 23;
Прокупље, канал 12;
Сврљиг, канал 22;
Бесна кобила, канал 52;
Бела Паланка-Шпај, канал 41;
Ниш-Каменички вис, канал 52;
Врање-Свети Илија, канал 39;
Шљивовички вис, канал 44