РАДИО ЈАТ

Датум последње измене:   04.06.2015

Број дозволе: 428/2009-5
Пун назив емитера: РАДИО ЈАТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАДИОДИФУЗИИЈУ, БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ЈАТ
Mатични број: 20120169
ПИБ: 104223390
Адреса: Алексе Ненадовића 19-21
Место: Београд
Телефон: 011/404-9880
Факс: 011/308-9007
Email адреса:
Сајт: http://www.radiojat.rs
Одговорно лице за заступање: Јадранка Дујић
Главни и одговорни уредник: Јадранка Дујић
Власничка структура: 1. Maxim media plus д.о.о., Београд – 100%
Рок важења дозволе: од 21.08.2009.године до 21.08.2017.године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Подручје општина / Делови општина Нови Београд, Савски венац, Чукарица, Земун и Стари град
Бгр 32/Нови Београд-Ушће фреквенција 90,2 МHz