ROCK RADIO 96,2

Датум последње измене:   27.10.2015

Број дозволе: 429/2009-5
Пун назив емитера: ДРУШТВО ЗА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈСКУ ДЕЛАТНОСТ, МАРКЕТИНГ И КОНСАЛТИНГ РТВ ЦЕНТАР Д.О.О., BEOGRAD
Скраћени идентификациони знак емитера: ROCK RADIO 96,2
Mатични број: 20436948
ПИБ: 105676879
Адреса: Мије Ковачевића 10д
Место: Београд
Телефон: 011/2762-452
Факс: 011/2762-452
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Томаж Чоп
Главни и одговорни уредник: Томаж Чоп
Власничка структура: 1. Радио Инвест д.о.о, Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 21.08.2009. године до 21.08.2017.године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Подручје општина/Вождовац, Раковица,
Бгр 34/Београд-Београђанка Масарикова 5, фреквенција 92,20 MHz.