Радио Словољубве

Датум последње измене:   01.04.2013

Број дозволе: 430/2009-1
Пун назив емитера: Српска православна црква-Архиепископија Београдско-Карловачка
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Словољубве
Mатични број: 17690132
ПИБ: 102793572
Адреса: Краља Петра I 5
Место: Београд
Телефон: 011/362-2530
Факс: 011/362-2531
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Вукашин Милићевић
Главни и одговорни уредник: Вукашин Милићевић
Власничка структура: 1. Српска православна црква - 100%
Рок важења дозволе: од 21.08.2009. до 21.08.2017.године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Подручје општина / Делови општина Нови Београд, Чукарица, Савски венац и Стари град
Бгр 35 - Земун-Банијска 2, фреквенција 107,3 МHz