Лознички Дрина радио

Датум последње измене:   21.09.2009

Број дозволе: 432/2009
Пун назив емитера: Друштво за производњу, промет и услуге Мартекс ТМТ Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Лознички Дрина радио
Mатични број: 20248564
ПИБ: 104831545
Адреса: Душанова бб
Место: Лозница
Телефон: 015/877-842
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Добривоје Марковић
Главни и одговорни уредник: Љубомир Ћорлић
Власничка структура: 1. Тамара Марковић - 100%
Рок важења дозволе: од 21.09.2009.године до 21.09.2009.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: "Рр 31 - Љубовија фреквенција 100,00 МХз,
Лозница фреквенција 95,0 МХз,
Мали Зворник фрекенција 98,6 МХз,"