TV Viminacium

Датум последње измене:   15.08.2011

Број дозволе: 434/2009-1
Пун назив емитера: Привредно друштво за радио и телевизијске активности
Скраћени идентификациони знак емитера: TV Viminacium
Mатични број: 17189581
ПИБ: 100436714
Адреса: Косте Абрашевића бр. 30
Место: Пожаревац
Телефон: 012/531-552
Факс: 012/224-199
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Милановић
Главни и одговорни уредник: Зоран Милановић
Власничка структура: 1, Зоран Милановић - 100%
Рок важења дозволе: од 21.09.2009. до 21.09.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 77 - Костолац, канал 45