КА ТВ

Датум последње измене:   04.06.2010

Број дозволе: 435/2009-1
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Краљевачка телевизија
Скраћени идентификациони знак емитера: КА ТВ
Mатични број: 20434724
ПИБ: 105673771
Адреса: Хајдук Вељкова 2
Место: Краљево
Телефон: 036/327-527
036/327-627
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Славко Јаношевић
Главни и одговорни уредник: Марина Миљковић Дабић
Власничка структура: 1. Славко Јаношевић - 100%
Рок важења дозволе: од 21.09.2009.године до 21.09.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 80 - Краљево-водоторањ, канал 10