ТВ СД

Датум последње измене:   24.04.2013

Број дозволе: 438/2009-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће Телевизија Смедерево
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ СД
Mатични број: 06847242
ПИБ: 102289840
Адреса: Горанска бб
Место: Смедерево
Телефон: 060/022-36-72
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.tvsd.rs
Одговорно лице за заступање: Татјана Ђурић в.д.
Главни и одговорни уредник: Марија Мелеги
Власничка структура: 1. Град Смедерево - 100%
Рок важења дозволе: од 21.09.2009. до 21.09.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 92 - Смедерево-Карађорђево брдо, канал 33