Радио Нова Jасеница

Датум последње измене:   21.09.2009

Број дозволе: 440/2009
Пун назив емитера: Новинско издавачко предузеће Река Нова Јасеница Д.О.О.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Нова Jасеница
Mатични број: 20146265
ПИБ: 104334136
Адреса: I српског устанка 28/30
Место: Смедеревска Паланка
Телефон: 026/319-655
026/319-656
026/361-059
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драгица Цветковић
Главни и одговорни уредник: Владимир Ђурђевић
Власничка структура: 1. Драгица Цветковић - 100%
Рок важења дозволе: од 21.09.2009.године до 21.09.2017.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 146 - Смедеревска Паланка фреквенција 87,9 МХз