ТВ Подриње

Датум последње измене:   19.07.2010

Број дозволе: 443/2010-1
Пун назив емитера: Акционарско друштво Радио ТВ Подриње
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Подриње
Mатични број: 07169868
ПИБ: 101188376
Адреса: Кнеза Милоша 3, Пословни центар Стобеx
Место: Лозница
Телефон: 015/889-567
Факс: 015/889-217
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Чедомир Стојнић
Главни и одговорни уредник: Чедомир Стојнић
Власничка структура: 1. Приватизациони регистар - 15,01%
2. Мали Акционари - 8,53%
3. Добривоје Стојнић - 69,99%
4. Акцијски фонд РС - 6,47%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р 29 - Гучево канал 50, Мали Зворник-камен канал 60