Radio TDI Central

Датум последње измене:   16.12.2011

Број дозволе: 446/2010-3
Пун назив емитера: Д.О.О за производњу, трговину и услуге „Matrix D“
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio TDI Central
Mатични број: 17502808
ПИБ: 102950875
Адреса: др Драгише Мишовића 73/1
Место: Чачак
Телефон: 032/376-845
Факс: 032/ 376-845
Email адреса:
Сајт: http://www.starfm.rs
Одговорно лице за заступање: Милош Крџић
Главни и одговорни уредник: Милош Крџић
Власничка структура: 1. Милош Крџић, Београд - 100%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 29 - Чачак фреквенција 89,1МХз,
Врњачка бања фреквенција 91,8МХз,
Краљево-водоторањ фреквенција 95,0 МХз,