Радио Бор

Датум последње измене:   04.04.2014

Број дозволе: 468/2011-3
Пун назив емитера: Јавно преузеће Штампа, радио и филм
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бор
Mатични број: 07147317
ПИБ: 100629297
Адреса: Моше Пијаде бр. 19
Место: Бор
Телефон: 030/424-587
Факс: 030/427-427
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvbor.rs
Одговорно лице за заступање: Владан Нововић
Главни и одговорни уредник: Данијела Нововић
Власничка структура: 1. Општина Бор - 100%
Рок важења дозволе: од 09.05.2011. до 09.05.2019.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 72/Бор-Чока Вињилор фреквенција 103,1 MHz