ТВ Прешево

Датум последње измене:   21.01.2015

Број дозволе: 480/2011-1
Пун назив емитера: Информативно јавно предузеће Прешево
Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Прешево
Mатични број: 20629428
ПИБ: 106553941
Адреса: Петнаестог новембра бр. 90
Место: Прешево
Телефон: 017/668-503
Факс: 017/660-326
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Решат Незири
Главни и одговорни уредник: Зећирија Незири
Власничка структура: 1. Oпштинa Прешево - 100%
Рок важења дозволе: од 13.06.2011. до 13.06.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Л 152 /Прешево - Балаван канал 51