Радио Темпо

Датум последње измене:   25.01.2013

Број дозволе: 481/2011-2
Пун назив емитера: Зоран Николић ПР, Агенција за производњу радио и телевизијских програма Студио 101
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Темпо
Mатични број: 61481613
ПИБ: 106358789
Адреса: Павла Илића бр. 4
Место: Зајечар
Телефон: 019/411-101
Факс: 019/411-100
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Николић
Главни и одговорни уредник: Зоран Николић
Власничка структура: Зоран Николић – 100%
Рок важења дозволе: од 29.06.2011. до 29.06.2019. године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 4 /Зајечар - Тилва, фреквенција 97,5 MHz, Зајечар-краљевица фреквенција 95,3 MHz