Радио Импулс

Датум последње измене:   27.04.2011

Број дозволе: 476/2011
Пун назив емитера: Радио Импулс д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Импулс
Mатични број: 20266660
ПИБ: 104902920
Адреса: Паланачка бр. 3
Место: Бачка Паланка
Телефон: 021/75-33-00
Факс: 021/607-0007
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Александар Борковић
Главни и одговорни уредник: Александар Борковић
Власничка структура: Александар Борковић - 100%
Рок важења дозволе: од 27.04.2011. до 27.04.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 298/ Бачка Паланка, фреквенција 106,0 MHz