SU City radio

Датум последње измене:   24.06.2013

Број дозволе: 477/2011-1
Пун назив емитера: Euro Alfa eksport import doo
Скраћени идентификациони знак емитера: SU City radio
Mатични број: 08619565
ПИБ: 100838672
Адреса: Арсенија Чарнојевића бр. 3
Место: Суботица
Телефон: 024/670-730
Факс: 024/670-730
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvcity.com
Одговорно лице за заступање: Бранислав Доброкес
Главни и одговорни уредник: Владан Стефановић
Власничка структура: 1. Бранислав Доброкес - 50%
2. Владан Стефановић - 50%
Рок важења дозволе: од 27.04.2011. до 27.04.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 304/ Суботица, фреквенција 88,3 MHz