Радио Миг

Датум последње измене:   16.05.2011

Број дозволе: 478/2011
Пун назив емитера: Друштво за трговину, угоститељство и пословне услуге Mig Extra doo
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Миг
Mатични број: 17289608
ПИБ: 101474366
Адреса: Иве Андрића бр. 12
Место: Бобово
Телефон: 063/206-643
Факс: 035/332-221
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Јовић
Главни и одговорни уредник: Горан Јовић
Власничка структура: 1. Горан Јовић - 100 %
Рок важења дозволе: од 16.05.2011. до 16.05.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 289/ Рача - Бошњане, фреквенција 107,3 MHz