Радио Ритам Врањска бања

Датум последње измене:   30.09.2011

Број дозволе: 479/2011-1
Пун назив емитера: Привредно друштво Ритам д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Ритам Врањска бања
Mатични број: 17292269
ПИБ: 100404604
Адреса: Грамађе бр. 12а
Место: Врањска бања
Телефон: 017/404-052
017/546-449
Факс: 017/404-052
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Божидар Алексић
Главни и одговорни уредник: Божидар Алексић
Власничка структура: 1. Божидар Алексић - 100 %
Рок важења дозволе: од 06.06.2011. до 06.06.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 282 /Врањска бања, фреквенција 89,1 MHz