Radio Fantasi

Датум последње измене:   04.07.2011

Број дозволе: 483/2011
Пун назив емитера: Radio Fantasi д.о.о. за пружање услуга
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Fantasi
Mатични број: 08818169
ПИБ: 103444155
Адреса: Густава Крклеца бр. 1
Место: Врбас
Телефон: 021/706-484; 021/794-655
Факс: 021/706-484
Email адреса:
Сајт: http://www.radiofantasy.rtv.com
Одговорно лице за заступање: Мирослав Сивч
Главни и одговорни уредник: Мирослав Сивч
Власничка структура: 1. Мирослав Сивч - 100%
Рок важења дозволе: од 04.07.2011. до 04.07.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 299/ Врбас-силос Витал, фреквенција 106,5 MHz