Radio Max FM

Датум последње измене:   21.05.2013

Број дозволе: 484/2011-1
Пун назив емитера: Радиодифузно предузеће Radio Max д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Max FM
Mатични број: 20627964
ПИБ: 106549244
Адреса: Славке Ђурђевић Б3 1/1
Место: Јагодина
Телефон: 062/233-984
Факс: /
Email адреса:
Сајт: http://www.maxfm.rs
Одговорно лице за заступање: Бојана Лалић Јовановић
Главни и одговорни уредник: Сузана Младеновић
Власничка структура: 1. Бојана Лалић Јовановић - 100%
Рок важења дозволе: од 04.07.2011. до 04.07.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 290 - Јагодина, Ђурђево брдо фреквенција 98,4 МХз