РАДИО АПАТИН

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 492/2011-2
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И ТУРИЗАМ ПЛАНЕТА ДОО, АПАТИН
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АПАТИН
Mатични број: 08748527
ПИБ: 100965838
Адреса: 25. маја бр. 1
Место: Апатин
Телефон: 025/780-200
Факс: 025/780-200
Email адреса:
Сајт: http://www.radioapatin.com
Одговорно лице за заступање: Никола Медић
Главни и одговорни уредник: Јелена Јеротијевић-Медић
Власничка структура: 1. Милоје Јеротијевић, Апатин - 100%
Рок важења дозволе: од 15.08.2011. године до 15.08.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 297/Апатин, фреквенција 105,8 MHz