Радио Српски Сион

Датум последње измене:   04.01.2012

Број дозволе: 486/2011-1
Пун назив емитера: Епархија Сремска Српске Православне цркве из Сремских Карловаца
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Српски Сион
Mатични број: 08224722
ПИБ: 102689206
Адреса: Трг Бранка Радичевића 8
Место: Сремски Карловци
Телефон: 021/881-729
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Ђорђе Вишекруна
Главни и одговорни уредник: Ђорђе Вишекруна
Власничка структура: 1. Српска православна црква - 100%
Рок важења дозволе: од 25.07.2011. године до 25.07.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 303/Рума, фреквенција 105,5 MHz