Радио Клик ФМ

Датум последње измене:   02.11.2012

Број дозволе: 485/2011-2
Пун назив емитера: Радиодифузно предузеће Радио Клик ФМ д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Клик ФМ
Mатични број: 20650257
ПИБ: 106641101
Адреса: Раде Кончара 23/12
Место: Зрењанин
Телефон: 023/535-311
Факс: 023/535-311
Email адреса:
Сајт: http://www.klik105.net
Одговорно лице за заступање: Владимир Мушицки
Главни и одговорни уредник: Владимир Мушицки
Власничка структура: 1. Амалија Планчак - 100%
Рок важења дозволе: од 18.07.2011. године до 18.07.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 294/Зрењанин-Водоторањ, фреквенција 105,0 MHz