Радио Царичин град

Датум последње измене:   13.02.2012

Број дозволе: 503/2012
Пун назив емитера: РТВ Царичин град д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Царичин град
Mатични број: 20668652
ПИБ: 106729300
Адреса: Цара Душана 81
Место: Лебане
Телефон: 016/846-460
Факс: 016/846-468
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Срђан Живковић
Главни и одговорни уредник: Срђан Живковић
Власничка структура: 1. Станислава Живковић - 100%
Рок важења дозволе: од 13.02.2012. године до 13.02.2020. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 20/Лебане-Чукљеник фреквенција 102,9MHz