Радио Бујановац

Датум последње измене:   04.07.2013

Број дозволе: 495/2011-1
Пун назив емитера: Јавно предузеће Радио Бујановац
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Бујановац
Mатични број: 17032917
ПИБ: 100975655
Адреса: Карађорђев трг бб
Место: Бујановац
Телефон: 017/653-011
Факс: 017/653-858
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Хајредин Адеми
Главни и одговорни уредник: Зилејха Алију
Власничка структура: Скупштина општине Бујановац, Бујановац - 100%
Рок важења дозволе: од 19.09.2011. до 19.09.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 281/Бујановац, фреквенција 91,20 MHz