Радио Глас цркве

Датум последње измене:   14.07.2014

Број дозволе: 496/2011-1
Пун назив емитера: Српска Православна Црква - Епархија шабачка
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Глас цркве
Mатични број: 17627988
ПИБ: 105451307
Адреса: Карађорђева 3
Место: Шабац
Телефон: 015/349-309
Факс: 015/349-309
Email адреса: glascrkve.sabacgmail.com
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Епископ Лаврентије
Главни и одговорни уредник: Ђакон Сава Лазић
Власничка структура: 1. Српска православна црква - 100%
Рок важења дозволе: од 30.09.2011. године до 30.09.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО7
Врста емитера према садржају програма: Емитер специјализованог програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 293/Шабац, фреквенција 98,20 MHz