Радио Џенарика

Датум последње измене:   09.07.2012

Број дозволе: 445/2010-1
Пун назив емитера: Радиодифузно предузеће Студио М д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Џенарика
Mатични број: 07391188
ПИБ: 101290816
Адреса: др Драгише Мишовића 109
Место: Чачак
Телефон: 032/320-505
032/372-505
Факс: 032/320-505
Email адреса:
Сајт: http://www.radiodzenarika.net
Одговорно лице за заступање: Бранко Миловановић
Главни и одговорни уредник: Бранко Миловановић
Власничка структура: 1. Бранко Миловановић - 100%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010. године до 11.01.2018. године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 27 - Чачак-Љубићко брдо, фреквенција 92,8Мхз
Горњи Милановац - Грабовица, фреквенција 105,8 МХз
Ивањица-Шутељ, фреквенција 96,6Мхз
Мали рудник, фреквенција 98,0 МХз