Радио Дуга М

Датум последње измене:   16.12.2011

Број дозволе: 497/2011
Пун назив емитера: Душанка Милошевић предузетник, радио и телевизијске активности Глас Пчиње
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Дуга М
Mатични број: 61548866
ПИБ: 106225316
Адреса: Краља Петра првог Карађорђевића 67
Место: Трговиште
Телефон: 017/452-540
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Душанка Милошевић
Главни и одговорни уредник: Татјана Ђорђевић
Власничка структура: 1.Душанка Милошевић – 100%
Рок важења дозволе: од 16.12.2011. године до 16.12.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 284/Трговиште-Отресница фреквенција 94,3 МХз