Радио Иди

Датум последње измене:   26.12.2011

Број дозволе: 498/2011
Пун назив емитера: Иди-Нинчић д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Иди
Mатични број: 20004509
ПИБ: 103869462
Адреса: Седoбрo бб
Место: Пријепоље
Телефон: 033/710-105
033/712-121
Факс: 033/711-715
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Вукоман Нинчић
Главни и одговорни уредник: Вукоман Нинчић
Власничка структура: 1.Вукоман Нинчић – 100%
Рок важења дозволе: од 26.12.2011. године до 26.12.2019. године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: РР 30 - Пријепоље-Градина фреквенција 95,9 МХз
Лисна Стена фреквенција 101,0 МХз
Прибој-Бић фреквенција 87,6 МХз