Радио Х

Датум последње измене:   17.05.2013

Број дозволе: 500/2012-3
Пун назив емитера: Буба Мара Радио XXX д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Х
Mатични број: 20848286
ПИБ: 107671107
Адреса: Алексе Ненадовића 19-21
Место: Београд
Телефон: 011/404-9880
Факс: 011/308-9007
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јадранка Дујић
Главни и одговорни уредник: Јадранка Дујић
Власничка структура: 1.Владан Перовић – 100%
Рок важења дозволе: од 10.01.2012. године до 10.01.2020. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 296/Ковин фреквенција 91,2 МХз