Радио Таша

Датум последње измене:   16.01.2012

Број дозволе: 502/2012
Пун назив емитера: Бобан Гвозденовић предузетник, радио и рекламне активности и аутопревозник Таша
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Таша
Mатични број: 61581235
ПИБ: 105727697
Адреса: Чегарска 2
Место: Крушевац
Телефон: 064/203-1463
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Бобан Гвозденовић
Главни и одговорни уредник: Бобан Гвозденовић
Власничка структура: 1.Бобан Гвозденовић – 100%
Рок важења дозволе: од 16.01.2012. године до 16.01.2020. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 5/Блаце фреквенција 89,9 МХз