Радио Дуга

Датум последње измене:   15.08.2011

Број дозволе: 490/2011
Пун назив емитера: Привредно друштво за радио и телевизијске активности Duga-Sky радио и телевизија Дуга д.о.о
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Дуга
Mатични број: 17189581
ПИБ: 100436714
Адреса: Косте Абрашевића 30
Место: Пожаревац
Телефон: 012/531-552
012/531-522
Факс: 012/224-199
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Зоран Милановић
Главни и одговорни уредник: Зоран Милановић
Власничка структура: Зоран Милановић - 100%
Рок важења дозволе: од 15.08.2011. године до 15.08.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 142/ Пожаревац - Чачалица, фреквенција 90,1MHz