РАДИО ТИТЕЛ

Датум последње измене:   22.05.2015

Број дозволе: 487/2011-4
Пун назив емитера: BLUE NETWORK MEDIA D.O.O., TITEL
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ТИТЕЛ
Mатични број: 20651962
ПИБ: 10650090
Адреса: ГЛАВНА 36, СПРАТ 1
Место: Тител
Телефон: 064/292-8308
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.radiotitel.com
Одговорно лице за заступање: Гордана Совиљ
Главни и одговорни уредник: Гордана Совиљ
Власничка структура: 1. Славољуб Радић, Шајкашка - 100%
Рок важења дозволе: од 01.08.2011.године до 01.08.2019.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 274/Тител-Теодора Станисављевића 52, фреквенција 106,7 МHz