Радио Мега ин

Датум последње измене:   07.04.2014

Број дозволе: 488/2011-1
Пун назив емитера: Предузеће за информисање и трговину Мега друштво са ограниченом одговорношћу
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Мега ин
Mатични број: 08715882
ПИБ: 100699127
Адреса: Сремска 70а
Место: Инђија
Телефон: 022/553-004
Факс: 022/554-580
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Драган Лакић
Главни и одговорни уредник: Драган Лакић
Власничка структура: 1. Драган Лакић - 51%
2. Бобан Мудрић - 49%
Рок важења дозволе: од 08.08.2011.до 08.08.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 301 - Инђија - силос фреквенција 89,2 Мхз