Radio Kiss FM

Датум последње измене:   10.10.2014

Број дозволе: 489/2011-1
Пун назив емитера: Друштво за услуге пословне активности и трговину Kiss d.o.o.
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Kiss FM
Mатични број: 17454137
ПИБ: 102589427
Адреса: Воке Савића бб
Место: Лазаревац
Телефон: 011/812-8400
Факс: 011/812-8400
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Мијатовић
Главни и одговорни уредник: Горан Мијатовић
Власничка структура: 1. Горан Мијатовић, Лазаревац – 100%
Рок важења дозволе: од 15.08.2011. до 15.08.2019.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 286/Лазаревац-Дрен, фреквенција 106,1MHz