Radio Fox

Датум последње измене:   15.08.2011

Број дозволе: 491/2011
Пун назив емитера: Milanović Broadcasting Company-Radio Fox d.o.o. предузеће за емитовање радио телевизијског програма
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Fox
Mатични број: 08645981
ПИБ: 101101772
Адреса: Топартска 24
Место: Сента
Телефон: 024/815-286
Факс: 024/811-558
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Илона Јухас
Главни и одговорни уредник: Часлав Милановић
Власничка структура: 1. Силвиа Милановић Дањи - 100%
Рок важења дозволе: од 15.08.2011. до 15.08.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 224 - Нови Кнежевац фреквенција 97,9 Мхз