Radio Romano king

Датум последње измене:   15.08.2011

Број дозволе: 493/2011
Пун назив емитера: Удружење Рома Нови Сад
Скраћени идентификациони знак емитера: Radio Romano king
Mатични број: 28012713
ПИБ: 106598327
Адреса: Капетана Берића 1/а
Место: Нови Сад
Телефон: 021/506-321
Факс: 021/506-321
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Нада Искрин
Главни и одговорни уредник: Нада Искрин
Власничка структура: 1. Нада Искрин
2. Драгана Пуповац
3. Емина Сулејманов
4. Tibor Ritter
Рок важења дозволе: од 15.08.2011. до 15.08.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: ЛР 302 - Нови Сад фреквенција 105,2 МХз