Радио Л

Датум последње измене:   15.10.2014

Број дозволе: 494/2011-1
Пун назив емитера: Привредно друштво за производњу и емитовање ТВ програма Телевизија Лесковац А.Д.
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Л
Mатични број: 06993290
ПИБ: 100327641
Адреса: Булевар ослобођења 92
Место: Лесковац
Телефон: 016/242-155
Факс: 016/252-127
Email адреса: ,
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Владица Јовановић
Главни и одговорни уредник: Наташа Ђорђевић
Власничка структура: 1. Владица Јовановић - 72.915%
2. Акционарски фонд ад, Београд - 16,60873%
3. Мали акционари - 10,47627%
Рок важења дозволе: од 22.08.2011.до 22.08.2019.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО1
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 23/Лесковац Хисар фреквенција 95,9 MHz