БЕСТ ТВ

Датум последње измене:   26.06.2015

Број дозволе: 40/2007-8
Пун назив емитера: АКЦИОНАРСКО ДРУШЗВО ТИМОЧКА ТЕЛЕВИЗИЈА И РАДИО, ЗАЈЕЧАР
Скраћени идентификациони знак емитера: БЕСТ ТВ
Mатични број: 17431714
ПИБ: 100578786
Адреса: Љубе Нешића 38
Место: Зајечар
Телефон: 019/422-630
Факс: 019/420-940
Email адреса:
Сајт: http://www.tvbest.rs
Одговорно лице за заступање: Горан Станков
Главни и одговорни уредник: Горан Станков
Власничка структура: 1. Данијела Видосављевић - 71,89%
2. Тимочка телевизија и радио ад, Засјечар - 9,98%
3. Владана Запалов - 16,09%
4. Мали акционари - 2,04%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Р8/Зајечар-Краљевица, канал 28; Књажевац-Стуб МТС, канал 56; Чока Вињолор, канал 46;Жагубица, канал 62; Дели Јован, канал 69