Радио Енигма

Датум последње измене:   23.09.2013

Број дозволе: 505/2013
Пун назив емитера: Горан Радојковић ПР бежичне телекомуникације, маркетинг, емитовање и продукција радио програма Енигма - РГ из Ћићевца
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Енигма
Mатични број: 62967285
ПИБ: 107755739
Адреса: Карађорђева 87
Место: Ћићевац
Телефон: 037/812-475
Факс: 037/812-475
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Радојковић
Главни и одговорни уредник: Горан Радојковић
Власничка структура: Горан Радојковић - 100%
Рок важења дозволе: од 23.09.2013. године до 23.09.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 144/Ражањ, фреквенција 93,00 MHz