Народни ФМ

Датум последње измене:   07.10.2013

Број дозволе: 506/2013
Пун назив емитера: Радио дифузно друштво Браво плус д.о.о.
Скраћени идентификациони знак емитера: Народни ФМ
Mатични број: 20202874
ПИБ: 104750815
Адреса: Краља Александра I 102
Место: Крагујевац
Телефон: 034/501-333
Факс: 034/501-333
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Миодраг Јаковљевић
Главни и одговорни уредник: Миодраг Јаковљевић
Власничка структура: Миодраг Јаковљевић - 100%
Рок важења дозволе: од 23.09.2013. године до 23.09.2021. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 147/Смедеревска Паланка - Микуља, фреквенција 88,30MHz