РАДИО ЛАГУНА

Датум последње измене:   15.05.2015

Број дозволе: 507/2013-1
Пун назив емитера: ЛАГУНА ЕТАР Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ЛАГУНА
Mатични број: 20869623
ПИБ: 107773907
Адреса: Краља Александра 62
Место: Београд
Телефон: 011/785-9370
Факс: 011/785-0944
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Дејан Папић
Главни и одговорни уредник: Дејан Папић
Власничка структура: 1.Лагуна д.о.о., Београд – 100%
Рок важења дозволе: од 28.10.2013. године до 28.10.2021. године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Бгр 2/Београд-Славија, фреквенција 93,70 МHz