РАДИО КАРОЛИНА

Датум последње измене:   01.06.2015

Број дозволе: 508/2013-3
Пун назив емитера: РАДИО КАРОЛИНА Д.О.О., БЕОГРАД
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО КАРОЛИНА
Mатични број: 20862955
ПИБ: 107741285
Адреса: Милешевска 29
Место: Београд
Телефон: 011/404-9880
Факс: 011/308-9007
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Ана Козомара
Главни и одговорни уредник: Ана Козомара
Власничка структура: 1.Maxim media plus д.о.о., Београд – 100%
Рок важења дозволе: од 28.10.2013. године до 28.10.2021. године
Зона покривања: Регион Града Београда
Радиодифузна област: РО4
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Бгр 14/Београд-Звездара, фреквенција 106,30 МHz